Služby

Sociální rehabilitace pro klienty s mentálním postižením a autismem

Komunitní služby reagují na individuální potřeby člověka a poskytují mu takovou podporu, kterou potřebuje k tomu, aby mohl žít na místě a způsobem, které si zvolí. 

Komunitní služby

Podstatným rysem komunitní služby je její dostupnost v místě, které si člověk k životu vybere. Nesmí být nucen se za službami stěhovat, ale má mít možnost žít s jejich podporou tam, kde má rodinné a jiné osobní vazby.

Terénní služba

Terénní služba

Podpora probíhá formou asistence zpravidla tam, kde dítě žije, případně ho doprovází ze školy za dalšími aktivitami.
Ambulantní služba

Ambulantní služba

Za ambulantní službou dítě dochází a náplň času je zcela individuální, podle potřeb a aktuálních požadavků.
Poradenské služby

Poradenské služby

Nabízíme odborné sociální poradenství lidem s mentálním postižením, jejich rodičům, blízkým i širší veřejnosti z celé České republiky.

Náplň služby

  • socializace dětí v kolektivu mezi vrstevníky
  • adaptace na jiné než domácí prostředí
  • nácvik a upevňování dovedností v rámci základní sebeobsluhy
  • nácvik praktických dovedností potřebných pro běžný život
  • aktivní podpora základních činností u lidí s větší potřebou podpory
  • zapojení do běžných činností a vztahů v širší komunitě
  • identifikace specifických vloh, zaměření a schopností a rozvoj dovedností, které může uživatel využít v budoucnu v rámci pracovního uplatnění
  • zejména individuální práce (1/1), případně skupinová (2/1)
  • dlouhodobá systematická práce s jednotlivými uživateli a spolupráce s odborníky

Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením a jiným zdravotním postižením (PAS) ve věku 10-18 let, žijící na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Nahoru