O co se snažíme

Pomáhat dětem a dospívajícím s mentálním postižením a autismem „vylétnout z hnízda“

Kdo jsme

Jsme nově vzniklá nezisková organizace kladoucí si za cíl pomáhat dětem a dospívajícím s mentálním postižením a autismem na jejich cestě k co nejsamostatnějšímu životu.

Organizace vznikla spoluprací SPMP ČR a skupiny rodičů z Prahy a blízkého okolí.

Co děláme

Naším posláním je pomáhat těmto dětem rozvíjet svůj potenciál, schopnosti a dovednosti. Nacvičovat běžné, pro samostatný život nezbytné činnosti. Chceme být průvodci na jejich cestě k nezávislosti a zapojení do společnosti. Budoucnost těchto dětí vidíme v důstojném, spokojeném a smysluplném životě.

Ve spolupráci s odborníky (psychology, speciálními pedagogy, analytiky ABA, PBS, logopedy, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a dalšími specializovanými profesemi) pracovat s dětmi a dospívajícími s mentálním postižením a PAS formou sociální rehabilitace na jejich maximální možné samostatnosti a socializaci tak, aby mohli prožít důstojný a samostatný život.

Nahoru